Een brug bouwen

James Martin SJ. Een bug bouwen. Hoe de Katholieke Kerk en de THBT-gemeenschap kunnen bouwen aan een relatie van respect, begrip en fijngevoeligheid,

“Een brug bouwen” is een initiatief geboren uit een leeskring rond het boek “Building a Bridge” van James Martin. Wij streven naar dialoog en begrip tussen de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap. In een tijd waarin verdeeldheid vaak de boventoon voert, kiezen wij voor respect, begrip en fijngevoeligheid.

James Martin, een jezuïetenpriester en New York Times bestsellerauteur, heeft in zijn boek een hartstochtelijke oproep gedaan om op een nieuwe manier naar de relatie tussen de katholieke kerk en haar lhbt-gelovigen te kijken.

Centraal in zijn boek staan drie deugden uit de Catechismus van de Katholieke Kerk: “respect, begrip en fijngevoeligheid”. Deze vormen een model voor hoe zowel de katholieke leiderschap als lhbt-katholieken samen kunnen werken aan verzoening en liefde.

Wij zijn vanuit persoonlijke ervaring bekend met de uitdagingen waarmee lhbt-katholieken worden geconfronteerd, en we willen een plek bieden waarin iedereen zich welkom en gewaardeerd voelt. Wij zijn ervan overtuigd dat het gesprek over de positie van lhbt’rs in de Kerk urgent en noodzakelijk is.

Bent u geïnteresseerd in deelname aan dit gesprek of wilt u meer weten over ons initiatief? Wij nodigen u van harte uit om contact met ons op te nemen en samen met ons aan een brug te bouwen naar een meer inclusieve en liefdevolle kerk.

Laatste nieuws