Welkom aan Mgr. Ron van den Hout, onze nieuwe bisschop

Met vreugde verwelkomt onze Leeskring de benoeming van Mgr. Ron van den Hout als nieuwe bisschop van Roermond. Hij staat bekend als een verbindende figuur, trouw aan de Kerk en nabij het volk. Zijn komst belooft een voortzetting van de pastorale koers die zijn voorganger, Mgr. Harrie Smeets, helaas te kort heeft kunnen realiseren. Onder Mgr. Smeets is onze Leeskring sinds ons begin in 2018 steeds meer erkend en gewaardeerd geraakt, een lijn die diocesaan administrator Mgr. René Maessen het afgelopen jaar heeft voortgezet.

Wij kijken ernaar uit om kennis te maken met onze nieuwe bisschop en bidden dat de Heilige Geest hem zal leiden om al zijn gaven in te zetten voor het welzijn van alle mensen in ons bisdom.