Helene van Erve die lacht.

Helene van Erve-Preyde

Helene nam in 2018 het initiatief voor de leeskring Building a Bridge. Sinds 1995 is ze betrokken als buddy bij Buddyzorg Limburg. Bovendien vervult ze de rol van mantelzorger en is ze als vrijwilliger op diverse terreinen actief bij het bisdom Roermond. Samen met haar man woont ze in Thorn. Ondanks haar drukke vrijwilligerswerk probeert ze genoeg tijd vrij te maken voor haar kinderen en kleinkinderen.

Harry Notermans

Harry Notermans is een priester van het bisdom Roermond, gewijd in 1991. Als pastoor van de parochiecluster Ubach over Worms in Landgraaf wijdt hij zich dagelijks aan praktische pastorale zorg. Naast zijn rol als pastoor dient hij als aalmoezenier voor sociale werken en is hij betrokken bij verschillende projecten die de kerk en de samenleving binnen het bisdom Roermond verbinden. In 2018 startte hij samen met Helene de leeskring.

Pastoor Harry Notermans met kazuivel in kerk

Raymond Hintjes met armen over elkaar voor een kerk

Raymond Hintjes

Raymond woont met zijn man in Roermond. Voor Raymond is levensbeschouwing meer dan een schoolvak dat hij onderwijst op de middelbare school; zijn katholieke geloof is ook een diepgaande inspiratiebron in zijn dagelijks leven. Hij is voorzitter van Sint Bonaventura, de katholieke afdeling van de Algemene Onderwijs. In 2023 ontving hij de Graalbokaal Award van de Stichting R.K. Homo Emancipatie, als erkenning voor zijn opinieartikel over de integratie van homoseksualiteit en katholieke geloof.