Vaticaan Zet Historische Stap in Zegeningen voor Homoseksuele Stellen

Het Vaticaan heeft gisteren een historische beslissing aangekondigd, waarbij Paus Franciscus officieel goedkeuring heeft gegeven voor de zegening van homostellen in de Rooms-Katholieke Kerk. Deze baanbrekende aankondiging, gepubliceerd in een document van het Vaticaanse Dicasterie voor de Geloofsleer, markeert een keerpunt voor de kerk en heeft directe implicaties voor ons initiatief “Een Brug Bouwen.”

Het onlangs vrijgegeven document, bestaande uit negen pagina’s, staat in schril contrast met het verbod op het zegenen van homostellen dat hetzelfde dicasterie in maart 2021 afkondigde. Destijds luidde de boodschap dat “God de zonde niet kan zegenen.” Deze verandering komt voort uit de pastorale visie van Paus Franciscus, zoals uiteengezet door kardinaal Victor Manuel Fernandez.

Voor “Een Brug Bouwen” weerspiegelt deze ontwikkeling precies waar ons initiatief voor staat. Het nastreven van dialoog en begrip tussen de katholieke kerk en de lhbt-gemeenschap, geïnspireerd door de deugden van respect, begrip en fijngevoeligheid, wordt nu ondersteund door deze historische stap van het Vaticaan.

De erkenning dat homostellen en hertrouwde gescheidenen nu een kerkelijke zegen kunnen ontvangen, zelfs zonder sacramenteel huwelijk, opent nieuwe perspectieven. Het Vaticaan benadrukt dat deze zegeningen moeten plaatsvinden zonder verwarring te scheppen met het sacrament van het huwelijk. Hoewel het Vaticaan expliciet aangeeft dat deze goedkeuring niet de officiële goedkeuring van relaties betreft en geen wijziging inhoudt van ‘de eeuwige leer’ van de kerk over het huwelijk, opent het wel de weg naar een meer inclusieve benadering.

Ons initiatief “Een Brug Bouwen” verwelkomt deze bredere kijk op zegeningen, geïnspireerd door Paus Franciscus’ pastorale beleid. Het onderstreept het belang van waardering, begeleiding en verwelkoming van verzoeken om zegeningen, zonder de eis van morele perfectie.

Deze ontwikkeling weerspiegelt een wereldwijde trend, waarbij andere landen zoals Vlaanderen en Duitsland al eerder zegeningen van homostellen mogelijk maakten. In Nederland worden homostellen soms gezegend door katholieke pastores, zij het zonder medeweten van de bisschop.

De historische stap van Paus Franciscus weerspiegelt zijn voortdurende streven naar een inclusievere kerk, en het is een ontwikkeling die weerslag heeft op de dialoog en het begrip binnen de katholieke gemeenschap. “Een Brug Bouwen” nodigt iedereen uit om deel te nemen aan het gesprek over deze verandering en samen te werken aan een meer inclusieve en liefdevolle kerk.