Sodom en Gomorra nieuw gelezen

Op dinsdag 5 december verwelkomen we Mark Robin Hoogland als speciale gast. Mark Robin is bekend vanwege zijn Nederlandse vertaling van het boek ‘Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit’ van Daniel Helminiak. Deze informatieve avond staat in het teken van een diepgaande discussie over het bijbelse verhaal van Sodom en Gomorra.

Mark Robin zal ingaan op de inhoud van dit verhaal. Wat zegt de Bijbel daadwerkelijk over dit onderwerp en wat niet? Hij zal de context analyseren en uitleggen hoe het verhaal geïnterpreteerd moet worden, en welke misvattingen er bestaan over de betekenis ervan.

Iedereen is van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze boeiende avond. Voel je vrij om een introducé(e) mee te nemen. Het belooft een avond te worden van leerzame discussies en nieuwe inzichten.

We kijken ernaar uit je te verwelkomen!

De leeskring Building a Bridge heeft als doel om thema’s te bespreken die zich bevinden op het raakvlak van de Rooms-Katholieke Kerk en de LHBTI-gemeenschap binnen de kerk. Na een intensieve bespreking van ‘Building a Bridge’ van James Martin SJ, richten we nu onze blik op “Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit” van Daniel A. Helminiak. We hopen u te mogen verwelkomen op deze inspirerende en verhelderende avond.

Meer informatie