Forum Romana in Rome bij zonsondergang

Joden en Christenen in de Grieks-Romeinse Cultuur: Worsteling of Match?

De leeskring Building a Bridge verdiept zicht tijdens het seizoen 2023/2024  in de vraag: “Wat zegt de Bijbel nu echt over homoseksualiteit?” Dit doen we aan de hand van het indrukwekkende boek van Daniel Helminiak, dat deze prangende vraag als uitgangspunt heeft.

Tijdens de eerste bijeenkomst op dinsdag 7 november focussen we ons op de interactie tussen het late jodendom, het vroege christendom en de Griekse en Romeinse cultuur. Deze thematiek wordt uitgebreid behandeld in hoofdstuk 5 en 6 van Helminiak’s boek. We raden u aan om deze hoofdstukken thuis alvast door te nemen, zodat u optimaal kunt deelnemen aan de discussie.

De avond belooft een boeiende verkenning te worden van de historische en culturele interactie tussen jodendom, christendom en de antieke wereld. Samen zullen we de complexe relatie tussen deze culturen ontrafelen en inzicht krijgen in de invloed die deze relaties hebben gehad op de hedendaagse beleving van geloof en seksualiteit.

Drs. George Dölle, theoloog en classicus zal deze avond inleiden.

Iedereen die interesse heeft in dit onderwerp is van harte welkom om aan deze avond deel te nemen.

De leeskring Building a Bridge heeft als doel om thema’s te bespreken die zich bevinden op het raakvlak van de Rooms-Katholieke Kerk en de LHBTI-gemeenschap binnen de kerk. Na een intensieve bespreking van ‘Building a Bridge’ van James Martin SJ, richten we nu onze blik op “Wat de Bijbel wél zegt over homoseksualiteit” van Daniel A. Helminiak. We hopen u te mogen verwelkomen op deze inspirerende en verhelderende avond.

Meer informatie